Press "Enter" to skip to content

اتاق بازرگانی ظرفیت‌های همکاری چندجانبه را تبیین کرد

عضو هیئت رییسه کمیسیون اقتصادی مجلس اعتقاد دارد برقراری ارتباطات استراتژیک اقتصادی چندجانبه با کشورهای آفریقایی در شرایط تحریمی می تواند به فعالیت چرخ اقتصاد کشورمان کمک کند.


برای خواندن کل خبر از مرجع خبر بر روی این لینک کلیک نمایید
دسته بندی: