Press "Enter" to skip to content

راهپیمایی های بازگشت فریاد بلند فلسطینی ها در عرصه بین الملل است

یکی از اعضای ارشدجنبش جهاد اسلامی بیان داشت که نخستین مسئولیت مقاومت تلاش برای آزادسازی فلسطین است و طرح ۵ بندی که اخیرا زیاد نخاله مطرح کرد، در ادامه همان طرح ۱۰ بندی رمضان عبدالله شلح است.


برای خواندن کل خبر از مرجع خبر بر روی این لینک کلیک نمایید
دسته بندی: