Press "Enter" to skip to content

کره جنوبی: کره شمالی قبول کرده برای رشد اقتصادی باید سلاح اتمی را کنار بگذارد

وی افزود: کره شمالی پذیرفته است که در صورت تضمین های امنیتی و برای رسیدن به رشد اقتصادی باید تسلیحات اتمی را کنار بگذارد و قول داده است فرایند خلع سلاح اتمی را تکمیل کند و به این نتیجه رسیده است که داشتن این تسلیحات جز تحریم و فشار اقتصادی برای این کشور پیامدی نداشته است.


برای خواندن کل خبر از مرجع خبر بر روی این لینک کلیک نمایید
دسته بندی: